CONDICIONS DE LLIURAMENT

Pàgina Principal / CONDICIONS DE LLIURAMENT

A) Descripció dels productes i serveis oferts
Les característiques dels productes donats la seva naturalesa i confecció, podran variar en estructura, contingut i colors utilitzats per a la seva composició, fet degut necessàriament a l’existència de flors / plantes de temporada.
En qualsevol cas, garantim que la composició serà de la millor qualitat, no només en els productes utilitzats, sinó també en el disseny que es fa servir.
S’exceptuen de l’anterior les composicions sobre els productes esquecifica que s’integraran (per exemple, 12 roses), cas en què es lliurarà el producte especificat per part del consumidor i sempre de la millor qualitat.

B) Lliurament d’encàrrecs
Les comandes es lliuraran en el domicili designat per part del client, juntament amb una targeta amb el text facilitat pel propi client; Per tant, ARÀLIA FLORS no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pot efectuar com a conseqüència del fet que les dades facilitades no siguin correctes, ja siguin inexactes o incompletes.
Les lliuraments en Hospitals, Hotels, Tanatoris, organismes públics i altres llocs en els quals existeixen restriccions per a l’accés al públic en general, els encàrrecs florals / les plantes seran lliurats a la recepció, o en un lloc similar, sempre i quan No fos possible realitzar el lliurament en mà al seu destinatari.

C) Dades de lliurament
ARÀLIA FLORS garanteix el lliurament per al mateix dia, sempre que la comanda es realitzi abans de les 15.00 hores local, i que el dia del lliurament no sigui festiu.
Les comandes que se sol·liciten per a la seva entrega en festes senyalades i de fort impacte en el sector, com el Dia de la Mare, Dia de Sant Jordi, el 24 de desembre, etc., només es garantiran si es cursen amb 24 hores d’antelació, efectuant-se el lliurament, en qualsevol cas, el més immediatament possible.
Per a les comandes que se sol·liciten els dissabtes, ARÀLIA FLORS només garantirà el lliurament per al mateix dia si es realitza abans de les 11.00 hores hora local, i quedaran també fora de garantia els lliuraments en diumenges. En cas d’esdeveniments especials com funerals o Casaments a partir de les 12:00 AM del dissabte no s’assegura el lliurament els diumenges.
No es garanteixen lliuraments en dies de Festivitat Nacional, i es podran lliurar el dia anterior si s’ha efectuat l’enviament amb suficient antelació o bé, en cas contrari, el primer dia laborable posterior a la data de lliurament original sol · licitud Licitada.

D) Horari de lliurament
Per a totes les comandes, independentment de quina sigui la seva destinació, ARÀLIA FLORS garanteix el lliurament en horari comercial del dia sol·licitat, però mai en hores específiques ni concretes.
En cas d’esdeveniments especials, com ara Funerals, Bodes, etc., un dia laboral, es respectaran els horaris sol·licitats pel client i, en cas d’impossibilitat per qualsevol motiu, el client serà informat de forma immediata a A través del telèfon o de correu electrònic, segons les dades facilitades pel propi client.

E) Preus
Els preus indicats a sota de cada producte són en euros. L’import dels encàrrecs inclou els impostos corresponents.

F) Consultes
Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la nostra botiga a través dels telèfons
(34) 93 886 24 45 o 689 06 66 61, de dilluns a dissabte de 9 a 13.30 i de 16.30 a 20 h. O bé a través d’un correu electrònic a info@araliaflors.cat

G) Atenció al client – Incidències o reclamacions
En cas de desitjar comunicar una incidència en el servei, per fer una consulta o efectuar una reclamació sobre el producte, el lliurament, etc. disposa de les següents opcions:
Contacteu amb la nostra botiga a través del telèfon (34) 93 886 24 45.
Per correu electrònic, a través d’info@araliaflors.cat indicant el número d’ordre sobre el qual vol realitzar la consulta, indicar l’incidència o realitzar la reclamació corresponent.

H) Període per reclamar
El client podrà reclamar el lliurament d’una comanda en els 15 dies següents a la data de lliurament.
Si el motiu de la reclamació és la qualitat del producte lliurat, o bé la composició de l’esmentat producte, es podrà reclamar en les 24 hores posteriors a la data de lliurament, ja que si es realitza en dates posteriors, tractant-se de ‘Un producte perible, no es podria comprovar la qualitat o confecció original de l’esmentat producte.
Si la reclamació està justificada, es gestionarà la seva compensació o bé la resolució que procedeixi en cada cas.

 

X