Consells

Plantes

Com tenir cura de les teves plantes…

Els tres factors principals a tenir en compte a l’hora de tenir cura de les plantes d’interior son, la llum, el reg i la temperatura.

Llum: La durada d’exposició a la llum que es considera ideal per a les plantes és la de 8 a 16 hores diàries, i tingueu en compte que parlem de llum, no de sol directe, la immensa majoria de plantes d’interior no suporten el sol directe, encara menys a través d’un vidre.

Reg: Regar massa o regar massa poc és perjudicial per a les plantes. Es considera que la principal causa de mort de les plantes d’interior és a causa de regar-les massa i la majoria de plantes permeten un cert grau de sequedat en el substrat. Com a norma general recomanem regar les plantes d’interior una vegada a la setmana, si pot ser per immersió, de tota manera esperarem que el substrat hagi perdut la humitat abans de tornar-les a regar.

Temperatura: La majoria de les espècies tropicals, que són gairebé totes les que tenim a les cases o despatxos considerades com a plantes d’interior, estan adaptades per créixer en un rang de 15 °C a 25 °C, similar al de la temperatura de la majoria de les cases.

Adobs

Ajudem a les plantes a créixer esplèndides!…

L’adob: Les plantes en contenidors a la llarga esgoten els nutrients. Els hi podem afegir nutrients mitjançant adobs sòlids o líquids. Els fertilitzants incorporen tres nombres, per exemple 20–20–20, cada nombre indica el percentatge de nitrogen, fòsfor i potassi respectivament. Els tres elements químics són els essencials majoritaris. Per terme general es recomana afegir adob a les plantes cada 30 dies.

X